Ramon se představuje

    Naše firma navazuje na dlouholetou tradici podniku Chirana a věnuje se dodávkám a servisu zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického materiálu včetně doprovodných služeb pro oblast zdravotnictví. Dlouholeté zkušenosti nám dovolují nabídnout široké spektrum služeb, výrobků a rozsáhlý poradenský servis.
   
Své služby můžeme nabídnout nejen klasickým zdravotnickým zařízením, ale i soukromým rehabilitačním střediskům, jejichž cílem je poskytnout návštěvníkům služby v oblasti péče o zdravý životní styl.

Firma Ramon Praha s.r.o  od roku 2006 zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.


Hlavními aktivitami naší společnosti jsou:

    • dodávky zdravotnické techniky
    • dodávky spotřebních materiálů pro nemocnice, polikliniky a soukromá zdravotnická zařízení
    • měření RTG pracovišť včetně zubních RTG přístrojů (Atomový zákon)
    • dodávky operačního stolu Operal 36, distribuce a prodej
    • opravy přístrojů zdravotnické techniky, které nemají z jakéhokoliv důvodu zajištěn značkový servis
    • pravidelné revize elektrických přístrojů, zdravotnické techniky, objektů a pracovišť dle platných norem